Eenheidsheling

Eenheidsheling is een proces van eenwording van lichaam, geest en ziel, waarin de staat van eenheid, het pure Zijn, steeds meer benadert wordt.

Eenheidsheling moedigt je aan je zo te ontwikkelen dat je je diepste wezen van ware liefde steeds meer gaat ervaren. Het ruimt beperkende mentale, emotionele en spirituele patronen op, en dat wat je los mag laten aan oude ervaringen. Het nodigt je uit zelf jouw ontwikkeling ter hand te nemen en te onderzoeken wat waarheid is. Leidend in dit proces is jouw ziel. Zij bepaalt wat er geheeld mag worden en het tempo waarin.

Eenheidsheling bevordert dit proces van ontwikkeling. Het laat je de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling maken, de stap die jouw ziel nodig vindt, om de staat van heelheid en eenheid meer en meer te bereiken.

Wat aan heling onderhevig is, wordt bepaald door je ziel. Zij weet waar je verlangens liggen, wat je nodig hebt en hoe je het beste leert. Je ziel is leidend op jouw weg naar heelheid, naar eenheid tussen jouw lichaam, geest en ziel.

Eenheidsheling zuivert dat wat je niet meer nodig hebt en brengt in je aandacht wat aan heling onderhevig is, wat je mag verwerken. Dat kan op emotioneel, mentaal, spiritueel en lichamelijk vlak zijn.

De manier waarop en het tempo waarin je met eenheidsheling mag leren en helen sluit aan op jouw ontwikkeling. Dat is voor een ieder verschillend en alleen jouw manier past bij jou. Eenheidsheling schenkt je daarmee een ontwikkelingsproces dat volledig op jou afgestemd is.

Eenheidsheling verbindt ons opnieuw met de eenheid, waarin alles en iedereen verbonden is. Ook jij bent onderdeel van de eenheid in jouw diepste wezen. Eenheidsheling zorgt ervoor dat je dat zelf weer bewust wordt en dat alles wat jou daarin in de weg staat, opgelost of geheeld wordt.

Voor je heel- en eenwording is persoonlijke ontwikkeling nodig. Dat kun je op vele manieren doen. Eenheidsheling is er één van, een krachtige, liefdevolle, intense manier van ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling is niet alleen een zaak van Eenheidsheling. Het vraagt ook dat jij de verantwoordelijkheid voor jezelf neemt en open en eerlijk kijkt naar je emotionele en mentale patronen.

Eenheidsheling is voor iedereen geschikt, van jong tot oud. Het is vooral bedoeld voor mensen die zich persoonlijk en spiritueel willen ontwikkelen.

Behandelingen: 10 behandelingen, eens per week, dan een maand rust, daarna kunnen naar wens 10 nieuwe behandelingen worden gestart.

Bron: Eenheidsheling van Annemarie Leebeek en Astrid Boersma.

 

De behandelingen zijn complementair en vervangen geen reguliere behandelingen.